top of page

TIETOSUOJAseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§ mukainen tietosuojaseloste.

 

Rekisterinpitäjä

Pickleball Finland / Effekta Oy (Y-tunnus: 0698919-8)

Hyljeveneentie 1 D

02260 Espoo

email: info@pickleballfinland.fi

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tuomo Antikainen

040 550 1890

Rekisterin nimi

Pickleball Finlandin asiakasrekisteri

 

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt Pickleball Finlandin uutiskirjeen tilaajaksi, tilannut tuotteita tai ottanut yhteyttä Pickleball Finlandiin, osallistunut Pickleball Finlandin järjestämään tilaisuuteen tai on antanut yhteystietonsa jossain muussa yhteydessä.

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Pickleball Finlandin asiakasrekisterin käyttötarkoitus on

 • asiakassuhteiden hoito

 • tuotetakuutietojen ylläpito

 • asiakasyhteydenpito

 • markkinointi ja viestintä

 • tilausten käsittely, toimittaminen ja arkistointi sekä

 • muiden asiakkuuteen liittyvien toimenpiteiden tekeminen, mm. sähköiset uutiskirjeet tai muu sähköpostiviestintä.

 

Tietoja voidaan käyttää myös Pickleball Finlandin toiminnan kehittämiseen, raportointiin ja tilastollisiin tarkoituksiin. Pickleball Finland voi käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä em. toimenpiteiden toteuttamisessa. Tietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin sisältämät tiedot (laajimmillaan):

 • henkilön etu- ja sukunimi

 • osoitetiedot

 • puhelinnumero

 • tilaushistoria

 • tilauksen seurantaan liittyvät tiedot

 • sähköpostiosoite

 
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käyttöoikeus on ainoastaan rekisterinpitäjällä tai Pickleball Finlandin / Effekta Oy:n palveluksessa työskentelevillä. Tietoihin pääsy tapahtuu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Asiaton pääsy rekisteriin on estetty tehokkaalla fyysisellä ja teknisellä suojauksella.
Tietojenkeruu verkkosivuilta
Pickleball Finlandin verkkosivuilla (www.pickleballfinland.fi) kävijöitä voidaan seurata Google Analyticsin yleisillä työkaluilla. Yksittäistä käyttäjää tai tämän liikkeitä ei kuitenkaan voida tunnistaa eikä yksilöidä.
Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkuuteen liittyvät tiedot saadaan asiakkaalta niiden tietojen perusteella, joita asiakas on antanut verkkosivuilla, sähköpostitse tai muulla sähköisellä viestivälineellä, kirjallisesti tai suullisesti. Asiakkaan henkilötiedot poistetaan rekisteristä hänen kirjallisesta pyynnöstään. Asiakkaalla on henkilötietolain perusteella tarkistusoikeus hänestä Pickleball Finlandin asiakasrekisteriin tallennettuihin tietoihin. Tarkistuspyynnön voi lähettää osoitteeseen: Pickleball Finland / Effekta Oy, Hyljeveneentie 1 D, 02260 Espoo.

Takuu
bottom of page